Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Jabłonka w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Kategoria:

Poznaj Polske Baner

Gmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie w wysokości 176 332,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021 na realizację wycieczek szkolnych jedno, dwu, trzydniowych dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu wynosi 272 416,00 zł w tym wkład własny 96 084,00 zł., który został zapewniony z wpłat rodziców. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Wycieczki odbędą się w listopadzie i grudniu bieżącego roku, uczniowie zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki.

Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce wspiera małego Kubusia z Podsarnia

Kategoria:

CUW Kubus 

Trwa challenge, dzięki któremu możemy pomóc małemu Kubusiowi z Podsarnia w walce z chłoniakiem anaplastycznym. Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce wykonali zadanie! Przyjęli nominację od Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, wsparli charytatywnie akcję #ChallengeSerduchodlaKubusia i nominowali kolejnych.

Zapraszamy do akcji:

  • Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu
  • Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce

Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanych przez izbę rzemieślniczą

Kategoria:

mrPismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące publikacji w CEIDG informacji wynikających z dyplomu mistrza oraz świadectwa czeladniczego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła wydanych przez izbę rzemieślniczą.