Ważna informacja dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników

Kategoria:

mlodociani pracownicyW związku ze zmianami w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, które obowiązują od 1.09.2019r. w odniesieniu do wniosków składanych w 2020r. istotne będzie aby:

  • młodociany pracownik zatrudniony u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM zobowiązany jest do zdawania egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE.
  • młodociany pracownik zatrudniony u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM zdaje egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne IZB RZEMIEŚLNICZYCH.
  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.0.910 t.j)
  2. ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.)

 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
w Jabłonce
Bernadeta Plaszczak