Targi Szkół i Zawodów

Kategoria:

Targi Szkol Mini8 paźdiernika 2019 Dom Kultury w Trstenie. Wydarzenie odbywa sie w ramach projektu „Edukacja transgraniczna - KROK w przyszłość nr. INT/ET/TAT/3/II/B/0170”. Zadanie: Nowe trendy w edukacji na pograniczu polsko - slowackim.

Program:
8:00 - Przywitanie
8:10 - Przemówienia
8:30 - Prezentacja szkół średnich i zawodów dla uczniów szkół podstawowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020