,,Uczeń bezpieczny w sieci''

Kategoria:

uczen w sieci

Uczniowie szkół podstawowych naszej gminy zmagali się z testem wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie. Konkurs stanowi realizację Światowych Dni Bezpiecznego Internetu i ma na celu zwrócić uwagę ogółu społeczeństwa na takie zagadnienia jak hejt, cyberprzemoc i współpracę instytucji dbających o poprawę bezpieczeństwa w sieci. W konkursie wzięło udział 26 uczniów pod opieką 13 nauczycieli.

W tegoroczne obchody aktywnie włączył się Wójt Gminy Jabłonka oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy wraz z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej propagowali ideę fair play w sieci. Konkurs zakończył się uroczystą galą i rozdaniem nagród zwycięzcom. Konkurs wpisała się całoroczne działania z zakresu profilaktyki na rok 2020. Nadmienić należy że został on poprzedzony działaniami które to odbywały się w każdej szkole podstawowej i w tym miejscu w imieniu samorządu składamy podziękowanie dla wszystkich zaangażowanych w działania profilaktyczne oraz przeprowadzenia działań i konkursów w macierzystych szkołach .

Wyniki konkursu finałowego :
I miejsce – Aleksandra Czarnota
II miejsce – Kamila Bohaczyk
III miejsce – Zuzanna Korba
IV miejsce – Konrad Łowas
Wyróżnienie – Dariusz Płaczek i Justyna Miąskowska – Paniak

Protokół konkursu informatycznego (.pdf)