CUW.26.5.2.2022 Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole Pl

CUW.26.5.2.2022 Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia  Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych  w Nowym Targu w roku szkolnym 2022/2023.

Miejsce składania ofert:      https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy Pzp)
 
 
Znak sprawy: CUW.26.5.2.2022
 
 
Data ogłoszenia: 14.07.2022
 
 
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00255445/01 z dnia 2022-07-14.
 
Termin składania ofert: do dnia 25.07.2022 do godz. 13:00
 

Termin otwarcia ofert: w dniu 25.07.2022 o godz. 14:00

Uwagi:
 
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
 
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
 
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
 
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
 
miniPortalu      https://miniportal.uzp.gov.pl/,
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług Wspólnych").
 
Elektroniczna skrzynka podawcza/Identyfikator adresata:/CUWJablonka/domyslna
 
poczty elektronicznej:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
 
6. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
 
   a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,-      https://www.nccert.pl/
 
 

   c) lub podpisem osobistym-     https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania