CUW.26.5.2.2021 Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym Targ

 

CUW.26.5.2.2021 Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

w Nowym Targu w roku szkolnym 2021/2022

Miejsce składania ofert:      https://miniportal.uzp.gov.pl/

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)

Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów z terenu Gminy Jabłonka do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK, Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK w Czerwiennem oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Nowym Targu w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

w Nowym Targu w roku szkolnym 2021/2022 

Znak sprawy: CUW.26.5.2.2021

Data ogłoszenia: 23.07.2021

Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00125359/01 z dnia 2021-07-23, Numer ogłoszenia o zmienie ogłoszenia  2021/BZP 00130888/01 z dnia 2021-07-29

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2021 do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.08.2021 o godz. 14:00

Uwagi:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

miniPortalu      https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAP    https://epuap.gov.pl/wps/portal

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług Wspólnych").

Elektroniczna skrzynka podawcza/Identyfikator adresata: /CUWJablonka/domyslna

poczty elektronicznej:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

6. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:

   a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,-      https://www.nccert.pl/

   b) podpisem zaufanym, https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

   c) lub podpisem osobistym.-     https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2021_Informacja_z_otwarcia_ofert 469.75 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2021_Modyfikacja_SWZ_29.07.2021 328.81 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2021_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania 102.18 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2021_Ogloszenie_o_zamowieniu 128.31 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2021_Ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia_29.07.2021 59.43 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2021_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty 408.86 KB
An Adobe Acrobat file CUW.262.5.2.2021_kwota_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfiansowanie_zamowienia 212.17 KB
A Microsoft Word file SWZ_26.5.2.2021 538.5 KB
An Adobe Acrobat file SWZ_26.5.2.2021_po_zmianie_z_dnia_29.07.2021 795.38 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_1_Formularz_oferty 217.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_2_Oswiadczenie_dotyczace_spelniania_warunkow 155.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_3_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia 171 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_4_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego 157.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_5_Pelnomocnictwo_wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy_sie 159 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_6_Oswiadczenie_wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy 153.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_7_projekt_umowy_po_zmianach_29.07.2021 167 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_8_Identyfikator_postepowania 170.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_9_RODO 174 KB