CUW.26.5.1.2021 Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2021/2022

Miejsce składania ofert:      https://miniportal.uzp.gov.pl/

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi,  prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 1 ustawy pzp)

Nazwa zamówienia: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2021/2022

Znak sprawy: CUW.26.5.1.2021

Data ogłoszenia: 23.07.2021

Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124879/01 z dnia 2021-07-23, Numer ogłoszenia o zamianie ogłoszenia 2021/BZP 00130545/01 z dnia 2021-07-29

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2021 do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.08.2021 o godz. 12:00

Uwagi:

  1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
  2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
  3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
  4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającymi a wykonawcą odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

miniPortalu      https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAP    https://epuap.gov.pl/wps/portal

Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Centrum Usług Wspólnych").

Elektroniczna skrzynka podawcza/Identyfikator adresata: /CUWJablonka/domyslna

poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

6. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:

  1.  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- https://www.nccert.pl/
  2.  podpisem zaufanym, https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
  3.  lub podpisem osobistym.- https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania

Filename Size
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2022_Informacja_z_otwarcia_ofert 72.8 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2022_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania 106.68 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2022_Ogloszenie_o_zamowieniu 159.61 KB
An Adobe Acrobat file CUW.26.5.2.2022_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty 424.62 KB
An Adobe Acrobat file CUW.262.5.2.2022_kwota_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfiansowanie_zamowienia 80.1 KB
An Adobe Acrobat file SWZ.26.5.2.2022 633.43 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_1_Formularz_oferty 221 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_2_Oswiadczenie_dotyczace_spelniania_warunkow 160.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_3_Oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia 175 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_4_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego 162 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_5_Pelnomocnictwo_wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy_sie 165 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_6_Oswiadczenie_wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy 158.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_7_projekt_umowy 183 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_8_Identyfikator_postepowania 171.5 KB
A Microsoft Word file Zal.nr_9_RODO 179 KB