Aktywne Ferie

Kategoria:

Aktywne Ferie 2024Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Dyrektorzy Szkół serdecznie zapraszają na zajęcia sportowo – rekreacyjne, plastyczne oraz szachowe, które będą odbywać się w okresie ferii zimowych.

 

 

 

 

Zajęcia planowane są:

Szkoła Podstawowa Jabłonka - Bory
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzycy Górnej
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzycy Górnej
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Podwilku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Podwilku
Szkoła Podstawowa w Orawce
Szkoła Podstawowa w Chyżnem