Uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Jabłonce

Kategoria:

JAN 7073thW sobotę, 16 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka, Eugeniusz Moniak – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka i Wilma Zubrzycka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy wraz z radnymi, Danuta Sarniak – Skarbnik Gminy, Lidia Skrzyniarz – była wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz Wiesław Dziedziński – wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie, Grażyna Karlak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Opieki Społecznej, Maria Staszkiewicz – były Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce, Bernadeta Plaszczak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wraz dyrektorami szkół i przedszkola w gminie Jabłonka, Renata Trybała – Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Suchej Beskidzkiej, Robert Rosiek – Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Niedźwiedziu, sołtysi z gminy Jabłonka, absolwenci oraz uczniowie wraz z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem.

Podczas części oficjalnej Dyrektor OSSM wręczył pamiątkowe odznaczenia osobom zasłużonym w rozwój szkoły. Samorząd Uczniowski na ręce wójta i dyrektora szkoły złożył kapsułę czasu z życzeniami kolejnych wspaniałych lat działalności.

Zwieńczeniem uroczystości był wspaniały, trzyczęściowy koncert. W pierwszej odsłonie wystąpili uczniowie szkoły, zespoły i soliści: Chór Cantemus Arvensis pod kierownictwem Krystyny Ciesielskiej, Szkolna Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Beaty Cholewy, Zespół Trzy Cztery pod kierownictwem Jagody Pondel, Big-band pod kierownictwem Piotra Bednarczyka oraz Wiktoria Olesińska, Filip Czaja, Matylda Oskwarek, Tymoteusz Bulas i Jarosław Dziadkowiec.

Kolejną stanowiły prezentacje absolwentów szkoły: Amelii Wilgierz - fortepian, Kamili Karkoszki - sopran, Alicji Kulawiak - skrzypce, Adrianny Grzybacz - fortepian oraz zespołu w składzie Maria Kulawiak - wokal, Marcin Dworszczak - fortepian i Kamil Pakos - perkusja. Finałem koncertu był muzyczny prezent dla całej społeczności szkolnej, wszystkich pracowników, sympatyków szkoły: recital pani Magdaleny Szlachty, przy akompaniamencie dyrektora Marka Ciesielskiego. Zgromadzona publiczność odśpiewała okolicznościowe „Sto lat” a zaproszeni goście oraz uczniowie OSSM symbolicznie pokroili tort w kształcie fortepianu.

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania.

fot. Jan Ciepliński