Gmina Jabłonka po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022

Kategoria:

poznaj polske 2Gmina Jabłonka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 217 685,90 zł  na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę”- edycja 2022. Przyznane przez Ministra środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie 32 wycieczek  szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka.

Uczniowie naszej gminy mieli okazję zwiedzić m.in.:Kopiec Kościuszki w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Kopalnię Soli ,,Wieliczka”, Kopalnię Soli ,,Bochnia”, Bazylikę Archikatedralną św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu- Panorama Racławicka, Hydropolis centrum wiedzy o wodzie we Wrocławiu, Halę Stulecia we Wrocławiu, Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zamek w Mosznej, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Bóbrkę najstarszą kopalnię ropy naftowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pole Bitwy na Westerplatte, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Centrum Nauki ,,Experyment”      w Gdyni.

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizacje podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwala urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru.  Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności  w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych wniosków:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce
 2. Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej
 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej
 6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej
 8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej
 9. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej 
 10. Szkoła Podstawowa w Chyżnem
 11. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Podwilku
 13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku 

Wszystkie wycieczki, zgodnie z zawartym porozumieniem nr PP MEiN/2021/DPI/40 odbyły się do dnia 24 czerwca 2022 roku.

poznaj polske 1