Małopolskie Talenty

Kategoria:

Malopolskie TalentyGmina Jabłonka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Małopolskie Talenty-I i II etap edukacyjny. Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej wśród uczniów SP nr 1 w Jabłonce.

Dofinansowanie projektu z UE: 312 022,67 PLN

Realizacja projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Jabłonka”

Gmina Jabłonka realizuje projekt „Małopolskie Talenty – I iII etap edukacyjny – Gmina Jabłonka”, w ramach którego w okresie od kwietnia do października 2019 roku, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne dla uczestników zajęć za łączną kwotę 55 940,60 zł., w tym:

 

  • 16 laptopów za kwotę 42 430,08 zł,
  • 3 zestawy klocków LEGO za kwotę 1 616,00 zł,
  • 1 monitor interaktywny za kwotę 5 800,00 zł,
  • 1 projektor interaktywny za kwotę 1 500,00 zł,
  • 10 mikroskopów za kwotę 2 352,40 zł,
  • oraz pozostałe pomoce dydaktyczne za kwotę 2 242,12 zł.

Podczas przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono 112 uczestników projektu na rok szkolny 2019/2020, którzy będą realizować zajęcia z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Od września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce na terenie Gminy Jabłonka rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji w/w projektu.

Podczas przeprowadzonej we wrześniu 2020 r. diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono 148 uczestników projektu na rok szkolny 2020/2021, którzy będą realizować zajęcia z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), języka angielskiego oraz przedsiębiorczości.

Od października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce na terenie Gminy Jabłonka rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji w/w projektu.

https://spjablonka.edu.pl/projekt-malopolskie-talenty/

logotypy